X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
X
21.06.2023

Narva gümnasistid Metecis!

Juuni alguses külastas ligi nelikümmend keskkooli noort meie tehast.

Tartu Toome Rotary Klubi koostöös Tartu linnaga korraldasid õpilastele külastuse, mille eesmärk oli avardada nende silmaringi Tartu õppimis-, töötamis- ja ettevõtlusvõimalustega.

Väljasõidu raames, külastasid õpilased ka meie Meteci tehast, kus ettevõtte juht Toomas Lepa sõnul oli õpilastel hea võimalus näha Tartu linna näitel, kuhu on võimalus neil enda kodulinn üles ehitada.

Oleme tänulikud, et saime anda võimaluse näidata enda tegemisi ja tulemusi, kuhu oleme täna välja jõudnud.

Loe ka pikemalt lugu Tartu Postimehest:

https://tartu.postimees.ee/7789544/rotary-klubi-toi-narva-noored-tartuga-tutvuma?fbclid=IwAR2a6-0hjT5yJb6GSMiK1YfZ92sDDXz0pq09Ix4yIN6iqaPXhzLP6fBBnNY

TAGASI
13.06.2023

Koostöös Tartu Kultuurkapitaliga jagasime taaskord tublidele õppuritele välja Metec stipendiumid!

Sellel korral pälvisid Metec stipendiumi Eesti Maaülikoolist Reijo Pau ning VOCO õpilane Karel Kangur. “Stipendium toetab minu erialaseid õpinguid ja lisaks on praktika läbimine võimalus saada häid praktilisi kogemusi tulevikuks”, ütles Pau stipendiumit vastu võttes.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu.

Metec ja Tartu Kultuurkapital annavad stipendiumi edaspidi välja kord aastas ning selle suurus on kutseõppeasutuse õppurile 1100 eurot ja kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Järgmine võimalus stipendiumile kandideerida on 2024. aastal.

TAGASI
23.03.2022

TIG keevituse õppepraktika Metecis

Tartu Rakendusliku Kolledži 2. kursuse poisid käisid Metecis kuuajalisel TIG keevituspraktikal. Detsembrist veebruarini läbis praktika kaheksa kutsekooli õppurit TIG keevituse erialal. Koolis on juba omandatud MIG/MAGi poolautomaat ja MMA elektroodkeevituse kogemus, mis andis hea alustala TIG keevituse õppimiseks. Praktikandid hindasid kogemust väga heaks ja olid rahul, et said just Metecis oma praktika sooritada. Järgnevalt mõned poiste mõtted pärast
praktika lõputöö edukat sooritamist. Loe pikemalt siit.

TAGASI
17.03.2022

TIG welding intership at Metec

The boys from the second-year class of Tartu Vocational College participated in a month-long TIG welding internship at Metec.

The school had provided them with MIG/MAG semi-automatic and MMA electrode welding experience which gave the boys a good starting point to start learning TIG welding. The interns thought it was a valuable experience and they were happy they had the opportunity to intern specifically at Metec.

Here are some thoughts from the boys after they had successfully completed their internships. Read more here.

TAGASI
20.12.2021

Rahulikke Jõule!

Metec jätkab traditsioone ning seega juba 6 aasta järjest toetame Tartu Ülikooli Lastefondi. Lastefond on üks suuremaid ja vanemaid lastehaiglate juurde loodud heategevusfonde.

Lastefond on kahekümne ühe tegevusaasta jooksul kogunud üle 12 miljoni euro jagu annetusi ning aidanud üle 3000 lapse üle Eesti.

Et uuel aasta veelgi tegusamalt tagasi tulla, on meie tehas kinni alates 24.12, avame taas 03.01.

Rahulikke Jõule!

TAGASI
20.12.2021

Merry Christmas!

Merry Christmas!

We carry on with the tradition which started 5 years ago, meaning we will make a donation to Tartu University Hospital Children’s Foundation.

Our last working day at 2021 is on 23rd of December. Our factory will be open again from 3rd of January and ready to service you again. We wish you peaceful Christmas and Happy New Year!

TAGASI
26.02.2021

Mis suunas liigub õppepraktika?

Igal aastal teevad paljud Tartu Kutsehariduskeskuse (edaspidi: KHK) õpilased erialapraktika just Tarmetecis. Oleme koostöös Tartu KHK-ga viinud läbi esimese katsetuse viia KHK õpilaste praktiline väljaõpe läbi meie ettevõttes (mitte koolis), et praktikale tulles oleksid nende teadmised suuremad. Tehasejuhi Tambet Lepa sõnul sai idee alguse sellest, et varem ei andnud praktika soovitud tulemusi meile ega ka õpilastele. Praktikale tulles ei jätkunud tootmise juhtidel piisavalt aega, et õpilastega põhjalikult tegeleda, seetõttu suunati nad tihti teostama abitöid. Koolidel puuduvad kaasaegsed seadmed, mida õppetöös kasutada ja see ei olegi majanduslikult mõistlik – kallid pingid ei leiaks piisavalt töökäsi ja koolil on võimatu tehnoloogia arenguga võidu joosta. Vana praktikasüsteem ei toiminud, sest õpilastel puudus seadmetega töötamise kogemus ja ettevõttesse praktikale tulles jäid tähtsamad tööd usalduse puudumise tõttu katsetamata. Koolis said seadmete kasutamise algteadmised selgeks vaid üksikute erialade õpilased, nende seas näiteks keevitajad.

Nii sündiski mõte luua töökohapõhise õppe võimalus ja tuua õpingud kooliruumidest meie tehasesse. Kaasasime protsessi oma kogenud tehnoloogid ja insenerid. Eelnevalt saatsime õpetatavate tehnoloogiate (toru- ja lehelaser, toru- ja lehepainutus) infomaterjalid (videod, juhendid jne) kooli ja palusime KHK-l viia läbi sissejuhatavad teoreetilised ainetunnid. Seejärel tulid õpilased juba ettevõttesse, kus õpetasime neile kooli õppekava raames selgeks nii tööpinkide opereerimise kui ka detailide valmistamise. Lisaks said õpilased teadmisi tööohutusest ja kvaliteedikontrollist. Õpilased jaotati neljaliikmelistesse gruppidesse, et kõik saaksid võimalikult vahetu kogemuse.

Kevadiseks õppepraktikaks ootame õpilasi meie tehasesse tagasi. Pinkidel töötamise algtõed on õpilastel juba selged ja nad saavad toodete valmistamisega alustada.

Selline lähenemine võiks pakkuda huvi nii ettevõtetele, kutsekoolidele kui ka õpilastele. Tambet Lepa sõnul on suur võit, kui kaheksast praktika läbinud õpilasest tuleb hiljem täiskohaga tööle kasvõi kaks õpilast – siis on lähemad eesmärgid saavutatud ja võime projekti kordaläinuks lugeda. Pikemas perspektiivis on projekti eesmärk aidata tõsta KHK metallitöötlemise õppekavade kvaliteeti ja julgustada õpilasi oma tulevikku siduma just meie valdkonnaga.

Aeg näitab, kas selline väljaõppe vorm tulevikus ka laiemat kasutust leiab. Omavalitsus, koolid ja ettevõtted on sel teemal pidanud ka esimesi läbirääkimisi. Positiivse kogemuse ja kooli jätkuva huvi korral on Metec nõus projekti kordama, kaasates õppekavasse ka teisi tehnoloogiaid (nt erinevate robotite programmeerimine ja opereerimine).

Küsisime tagasisidet ka õpilastelt ja juhendajalt:

1.Miks valisid koostelukksepa eriala?

Martin Leok: Algselt tahtsin minna CNC operaatoriks, aga lõpuks valisin hoopis koostelukksepa eriala.

Joosep Hiob: Erinevate erialade vahel kaaludes tundus see kõige sobivama valikuna.

Maksim Danko: Soovin omandada keskhariduse.

Vitali Dubenski: Sellepärast, et ma tahtsin üldse aru saada, mis on lukksepa töö ja kuidas inimesed metalliga tegelevad.

Roman Pekus: Olenemata maailmas valitsevast olukorrast on sellel erialal alati tööd.

2.Millise kogemuse andis sulle töökohapõhine õpe Tarmetecis?

Martin Leok: Nägin, kuidas reaalselt töö käib. Koolis vaatame videoid, kuidas metalli painutatakse, aga Tarmetecis saime ise käed külge panna.

Joosep Hiob: Sain väga palju uusi teadmisi metallitöö pinkide kohta ja hea praktilise töö kogemuse.

Maksim Danko:  Omandasin uusi oskusi ja kogemusi.

Vitali Dubenski: Ma õppisin, kuidas CNC pinkidel tööd teha – torusid ja lehtmetalli painutada. 

Roman Pekus: Tutvusin uute tööpinkidega ja tegin nende peal ka tööd.

3.Mida uut said Tarmeteci kohta teada?

Martin Leok: Tarmetecis on väga palju erinevaid masinaid ja kvaliteedikontroll on heal tasemel.

Joosep Hiob: Sain teada,kuidas käib üldine töökorraldus ettevõttes, milliseid detaile seal valmistatakse ja millised on töötamisvõimalused.

Maksim Danko: Ei olnud midagi väga spetsiifilist, aga sain uusi teadmisi konkreetsete pinkide ja osakonna kohta, kus õppetöö toimus.

Roman Pekus: Sain uusi teadmisi töö kohta CNC torulaserpingil, lehelaserpingil, lehepainutuspingil, torupainutuspingil.

4.Millisena näed oma tööalast tulevikku pärast kooli lõpetamist?

Martin Leok: Hetkel töötan mehaanikuna ja arvatavasti töötan samaviisi ka edasi.

Joosep Hiob: Kindlasti õpitud erialal töötamist.

Maksim Danko: Näen end erialasel ametikohal töötamas ja raha teenimas.

Roman Pekus: Ei oska veel öelda.

Mida arvate sellisest õppevormist/lähenemisest?

Juhendaja Nikolai Jukin:

Arvan, et see oli igati hea ja tulemuslik õppevorm. Koolituse viisid läbi oma ala asjatundjad Hanno, Argo ja Karl. Suur tänu neile! Teoreetilise ja praktilise väljaõppe osad olid omavahel ühendatud, see oli väga hea lähenemine. Kõiki töid tehti jooniste järgi ja seejärel kontrolliti tulemust, kas detail vastab mõõtudele (praaki ei tohtinud teha). Õpilaste praktikale aitas kaasa jooniste lugemine, mõõtmine, samuti mõõtmisvõtete õppimine, mis oli väga hea ning oluline osa praktikast. Õpilastel oli hea võimalus töötada Tarmeteci uuematel pinkidel ja kaasaegses töökeskkonnas. Õppepraktika perioodi kõik päevad olid sisustatud ja hästi korraldatud.

Soovime õpilastele kevadiseks praktikaks edu ja loodame tulevikus veel sellistest projektidest osa võtta.

TAGASI
08.02.2021

Praktika kogemus

Personaliosakonnas sai võimaluse teha oma kooli praktikat särasilmne Kerli, kes õpib Tallinna Tehnikaülikoolis kolmandal kursusel personalijuhtimist. Milliseid emotsioone see Kerlis tekitas, saad lugeda siit!

Miks otsustasid tulla praktikale just Tarmeteci?

Praktikavõimalusi otsides sattusin Tarmeteci koduleheküljele, mis jättis mulle väga sügava ja hea esmamulje, sest andis palju praktilist infot ettevõtte ja selle väärtuste kohta. Ettevõtte väärtused peegeldasid oluliselt kliendikesksust ja töötajate ning keskkonna väärtustamist, mis mulle väga meeldis. Samuti jäi silma töövõimaluste rubriik, mis näitas, et ettevõte panustab haridusse, pakkudes praktikavõimalust nii kutse- kui ka kõrgkoolide õppuritele. Nii tekkis mõte võtta ettevõttega ühendust ja oli tunne, et Tarmetecis võiks olla huvitav praktikat läbi viia. Kokkuvõtvalt oli ettevõtte silmapaistev ja tähelepanu püüdev kodulehekülg see, mis sai määravaks praktikakohaga ühenduse võtmisel.

Millise kogemuse praktika sulle andis?

Praktika andis mulle väga rikastava kogemuse ja kõik püstitatud ootused said isegi ületatud. Positiivse praktikakogemuse loomisele aitas kindlasti kaasa meeldiv ja sõbralik õhkkond ettevõttes, juhendaja ja kaaskolleegide toetus, edukas ja eesmärgipärane omavaheline suhtlus ja infovahetus ning kaasatus erinevatesse põnevatesse ettevõtmistesse. Sain praktika käigus süvendada oma erialaseid teadmisi erinevates valdkondades, mistõttu hindan praktikakogemust kasulikuks ja õpetlikuks. Olen õnnelik, et mulle anti võimalus oma praktika läbi viia just Tarmetecis!

Milline ettevõte on Tarmetec, mida põnevat said meie kohta teada?

Tarmetec on ettevõte, kes hoolib oma töötajatest ja panustab oma inimestesse, et nende silmad ikka säraksid, isegi siis, kui välismaailmas on veidi keerulised lood. On näha, et ettevõte investeerib nii töökeskkonda kui ka inimeste arengusse, et luua kõigile head töötingimused ja tagada töötajate motivatsioon. Samuti pakutakse ettevõttes mitmeid hüvesid, soodustatakse paindlikku töökorraldust ja arvestatakse töötajate soovidega. Tööandjana on Tarmetec kindlasti tunnustust väärt.

Mis oli sinu viimane meeldejäävaim elamus?

Tegelikult oli kogu praktika periood üks meeldejääv ja positiivne elamus, sest sain töötada valdkonnas, mis mulle päriselt huvi pakub. Minu viimane praktikapäev oli kindlasti väga tore elamus, sest sain nii mitmete üllatuste osaliseks ja ikka tekitab rõõmu äratundmine, et oled saanud oma tegevustega teistele head teha.

TAGASI
11.12.2020

Holiday season at Metec

Dear partners and customers! Our last working day in 2020 is on 23th of December. Our factory will be open again from 4th of January and ready to service you again. We wish you peaceful Christmas and Happy New Year!

TAGASI